Τσάρλι - Τσάπλιν- The lion's cage

2014-03-05 10:37

 

 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα: "Βλέπω, παίζω και δημιουργώ με ταινίες μικρού μήκους"

Τα παιδιά βάζουν λόγια στην ταινία

 

<iframe src='iran7810.makes.org/popcorn/1suq_' width='560' height='358' frameborder='0' mozallowfullscreen webkitallowfullscreen allowfullscreen></iframe>