Φύλλο καταγραφής απόψεων με θέμα : "'Ηρωας"

Φύλλο καταγραφής  απόψεων με θέμα : "'Ηρωας"

25η Μαρτίου - Ήρωας.pdf (30668)

 

Τι είναι ήρωας; Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήρωας; Ποια ηρωική πράξη έχει κάνει; Αυτές είναι ορισμένες από τις ερωτήσεις καταγραφής άποψης για την έννοια του ήρωα. Το φύλλο καταγραφής μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανίχνευση προηγούμενης γνώσης των μαθητών ή ως φύλλο αξιολόγησης μετά από ένα αντίστοιχο πρόγραμμα.