Τι έμαθα στο νηπιαγωγείο

Τι έμαθα στο νηπιαγωγείο

Ένα σύντομο εισαγωγικό προφίλ του παιδιού, που συμπληρώνει η/ο εκπαιδευτικός μαζί με τον/η μαθητή/τρια και μπορεί να μπει στον ατομικό φάκελο αξιολόγησης portfolio   τι έμαθα στο νηπιαγωγείο

τι έμαθα στο νηπιαγωγείο εκτύπωση.pdf (576,6 kB)