28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Δυο διιδακτικές προσεγγίσεις της 28ης Οκτωβρίου σε διαδραστικό πίνακα, μέσα από ένα ανέκδοτο ποίημα του Γ. Ρίτσου και ένα τραγούδι του Μ. Λοΐζου

Λοΐζος - 28η Οκτωβρίου.pdf (270874)

 

ΡΙΤΣΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1940.pdf (347,5 kB)

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Imagine - Φαντάσου

2015-10-18 23:48

Imagine.pdf (578719)

Το διδακτικό σενάριο βασίζεται στο τραγούδι του John Lenon - Imagine και ανάμεσα από τις αξίες που αναφέρονται, επιλέχτηκε αυτή της  Ελευθερίας.

ΤΟ ΞΥΠΟΛΥΤΟ ΤΑΓΜΑ - Τα Παιδιά στον Πόλεμο - Διδακτική Προσέγγισης της Εθνικής γιορτής μέσα από κινηματογραφική αφίσα

2014-10-28 12:33

Μια εναλλακτική προσέγγιση της Εθνικής Γιορτής της 28ης Οκτώβρη μέσα από την κινηματογραφική αφίσα "Το Ξυπόλυτο Τάγμα"

 

Τα παιδιά στον Πόλεμο - Διδακτικό Σενάριο.pdf (694,1 kB)

Αναπαράσταση Εικόνων 28ης Οκτωβρίου

2014-10-28 12:09

 

Η επαφή των παιδιών με τα ιστορικά γεγονότα της 28ης Οκτώβρη μέσα από εικόνες και έργα ζωγραφικής. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στηρίχτηκε στην ταξινομία του Bloom και επιδιώχτηκε η επαφή των παιδιών με ανώτερες μορφές σκέψης

 

Αναπαριστάνοντας Εικόνες της 28ης Οκτώβρη 1940.pdf (1,1 MB)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Imagine - Φαντάσου

2015-10-18 23:48
Imagine.pdf (578719) Το διδακτικό σενάριο βασίζεται στο τραγούδι του John Lenon - Imagine και ανάμεσα από τις αξίες που αναφέρονται, επιλέχτηκε αυτή της  Ελευθερίας.

ΤΟ ΞΥΠΟΛΥΤΟ ΤΑΓΜΑ - Τα Παιδιά στον Πόλεμο - Διδακτική Προσέγγισης της Εθνικής γιορτής μέσα από κινηματογραφική αφίσα

2014-10-28 12:33
Μια εναλλακτική προσέγγιση της Εθνικής Γιορτής της 28ης Οκτώβρη μέσα από την κινηματογραφική αφίσα "Το Ξυπόλυτο Τάγμα"   Τα παιδιά στον Πόλεμο - Διδακτικό Σενάριο.pdf (694,1 kB)

Αναπαράσταση Εικόνων 28ης Οκτωβρίου

2014-10-28 12:09
  Η επαφή των παιδιών με τα ιστορικά γεγονότα της 28ης Οκτώβρη μέσα από εικόνες και έργα ζωγραφικής. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στηρίχτηκε στην ταξινομία του Bloom και επιδιώχτηκε η επαφή των παιδιών με ανώτερες μορφές σκέψης   Αναπαριστάνοντας Εικόνες της 28ης Οκτώβρη 1940.pdf (1,1...