25η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

2016-03-27 15:35

Η διαχρονικότητα της ιστορίας και η Ελληνική και όχι μόνο, πραγματικότητα, αποτέλεσαν το θέμα της 25ης Μαρτίου. Έγινε μια προσπάθεια τα παιδιά τα βιώσουν συναισθήματα και να συγκρίνουν καταστάσεις, οι οποίες ακολουθούν τον πόλεμο ανεξάρτητα περιοχής και εποχής. Το θέμα προσεγγίστηκε με τη χρήση της ενσυναίσθησης και μέσα από την τέχνη, με επιλογές έργων που μπορούσαν να αντιπαραταχθούν με τις σημερινές συνθήκες και ανάγκες των ανθρώπων που βιώνουν πόλεμο και με βασική επιδίωξη την καλλιέργεια Αξιών.

 

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.pdf (1317900)

Τα Ελληνάκια

2015-03-22 13:47

Το βιβλίο της Ευγ. Φακίνου "Τα Ελληνάκια" είναι ένα λογοτεχνικό έργο, το οποίο επιτρέπει την προσέγγιση όχι μόνο της ελληνικής επανάστασης του 1821, αλλά και της κοινωνίας της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, όπως για παράδειγμα θεματικές ενότητες που αφορούν  στη θέση των δύο φύλλων, την ενδυμασία, τις συνήθειες, τις ασχολίες των κατοίκων. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να το προσαρμόσει στις ανάγκες της σχολικής τάξης και να καλλιεργήσει όχι μόνο δεξιότητες, αλλά και αξίες. Για το λόγο αυτόν θεωρώ ότι το συγκεκριμένο κείμενο είναι ανεξάντλητη πηγή δημιουργίας,  είναι πάντα επίκαιρο και εν δυνάμει αξιοποιήσιμο. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες της τάξης μου, τις δεξιότητες που θέλω να καλλιεργήσω και τις αξίες που θέλω να εμφυσήσω στους μαθητές μου, προσπάθησα να προσεγγίσω το έργο γλωσσικά,  δίνοντας έμφαση στην αφήγηση και στην περιγραφή, επικοινωνιακά, τονίζοντας κυρίως τις μορφές επικοινωνίας των ανθρώπων, αλλά και εικαστικά με αφορμή την ενδυμασία.

 

ΕΛΛΗΝΑΚΙΑ - 2015.pdf (731211)

 

Οι σημαίες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

2015-03-22 13:41

Οι σημαίεες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

 

σημαίες.pdf (70 kB)

 

Οι ήρωες της 25ης Μαρτίου 1821 σε γραμματόσημα

2015-03-22 13:34

 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην έννοια "Ήρωας" και προσεγγίζεται μέσα από τις απεικονίσεις σε γραμματόσημα, ως πολιτιστικό προϊόν.

Γραμματόσημα της επανάστασης.pdf (865,1 kB)