Δανειστική Βιβλιοθήκη στο σχολείο

2013-11-10 15:56

 

Η ανάγνωση ενός βιβλίου συνήθως συνοδεύεται από κάποιας μορφής συζήτηση. Η επιλογή κατάλληλων ερωτήσεων ενεργοποιεί ανώτερες μορφές νοητικών διεργασιών, όπως η ανάλυση, η σύνθεση, η γενίκευση, η επίλυση προβλημάτων. Η δημιουργία μιας λίστας ερωτήσεων και καρτών στοχεύει στην στοχαστική ανάγνωση των παραμυθιών και επιδιώκει την εμπλοκή και βοήθεια των γονέων σε αυτήν την προσπάθεια.

 

Δημιουργώντας εωτήσεις ανάγνωσης ενός βιβλίου.pdf (175662)

 

ΚΑΡΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.pdf (313220)