ΕΙδική Εκπαίδευση

2012-09-11 22:46

Το specialeducation.gr είναι μια ανεξάρτητη περιοχή βοήθειας και ενημέρωσης σε θέματα ειδικής αγωγής και ένταξης ατόμων με αναπηρία.

www.specialeducation.gr/frontend/index.php