Ντόμινο

2012-10-14 23:05

Το παιχνίδι "Ντόμινο" είναι ένα ψυχαγωγικό παιχνίδι, το οποίο συμβάλλει στην καλλιέργεια μαθηματικών εννοιών, όπως οι προβολικές σχέσεις και η αρίθμηση

 

www.kidsmathgamesonline.com/boardgames/dominoes.html