ΤΟ ΞΥΠΟΛΥΤΟ ΤΑΓΜΑ - Τα Παιδιά στον Πόλεμο - Διδακτική Προσέγγισης της Εθνικής γιορτής μέσα από κινηματογραφική αφίσα

2014-10-28 12:33

Μια εναλλακτική προσέγγιση της Εθνικής Γιορτής της 28ης Οκτώβρη μέσα από την κινηματογραφική αφίσα "Το Ξυπόλυτο Τάγμα"

 

Τα παιδιά στον Πόλεμο - Διδακτικό Σενάριο.pdf (694,1 kB)