Εγώ και ο εαυτός μου

2015-11-21 22:37

Στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται ένα κοινό πρόγραμμα πολιτιστικό και αγωγής υγείας με επίκεντρο την κοινωνική αγωγή, την ψυχική υγεία και την προσωπική ενδυνάμωση των μαθητών.

Το πρώτο εισαγωγικό μέρος αυτού του προγράμματος, αφορά την γνωριμία και παρουσίαση του εαυτού των παιδιώ