ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

2016-03-27 15:35

Η διαχρονικότητα της ιστορίας και η Ελληνική και όχι μόνο, πραγματικότητα, αποτέλεσαν το θέμα της 25ης Μαρτίου. Έγινε μια προσπάθεια τα παιδιά τα βιώσουν συναισθήματα και να συγκρίνουν καταστάσεις, οι οποίες ακολουθούν τον πόλεμο ανεξάρτητα περιοχής και εποχής. Το θέμα προσεγγίστηκε με τη χρήση της ενσυναίσθησης και μέσα από την τέχνη, με επιλογές έργων που μπορούσαν να αντιπαραταχθούν με τις σημερινές συνθήκες και ανάγκες των ανθρώπων που βιώνουν πόλεμο και με βασική επιδίωξη την καλλιέργεια Αξιών.

 

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.pdf (1317900)