Τα Ελληνάκια

2015-03-22 13:47

Το βιβλίο της Ευγ. Φακίνου "Τα Ελληνάκια" είναι ένα λογοτεχνικό έργο, το οποίο επιτρέπει την προσέγγιση όχι μόνο της ελληνικής επανάστασης του 1821, αλλά και της κοινωνίας της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, όπως για παράδειγμα θεματικές ενότητες που αφορούν  στη θέση των δύο φύλλων, την ενδυμασία, τις συνήθειες, τις ασχολίες των κατοίκων. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να το προσαρμόσει στις ανάγκες της σχολικής τάξης και να καλλιεργήσει όχι μόνο δεξιότητες, αλλά και αξίες. Για το λόγο αυτόν θεωρώ ότι το συγκεκριμένο κείμενο είναι ανεξάντλητη πηγή δημιουργίας,  είναι πάντα επίκαιρο και εν δυνάμει αξιοποιήσιμο. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες της τάξης μου, τις δεξιότητες που θέλω να καλλιεργήσω και τις αξίες που θέλω να εμφυσήσω στους μαθητές μου, προσπάθησα να προσεγγίσω το έργο γλωσσικά,  δίνοντας έμφαση στην αφήγηση και στην περιγραφή, επικοινωνιακά, τονίζοντας κυρίως τις μορφές επικοινωνίας των ανθρώπων, αλλά και εικαστικά με αφορμή την ενδυμασία.

 

ΕΛΛΗΝΑΚΙΑ - 2015.pdf (731211)