Ανασκαφές σε χώματα, Αγγεία με ονόματα - Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Ανασκαφές σε χώματα, Αγγεία με ονόματα - Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Με αφορμή την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος "Παίζουμε Ανασκαφή", στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα, το οποίο κατέληξε στη γιορτή της 28ης Οκτωβρη

 

Ανασκαφές σε χώματα, αγγεία με ονόματα.pdf (1,1 MB)