ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Η εισαγωγή διαδραστικών συστημάτων στα σχολεία δημιουργεί άλλα δεδομένα στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων. Παρουσιάζονται ορισμένες ιδέες αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα και των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο, οι οποίες αποτελούν "εικόνες" ενός ευρύτερου σχεδιασμού δραστηριοτήτων σε θεματικές ή project που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι δεν αποτυπώνονται φωτογραφικά όλες οι χρήσεις του πίνακα στην τάξη, καθώς πολλές φορές η ίδια η δραστηριότητα αποροφά τον εκπαιδευτικό και δεν  τις "φωτογραφίζει". 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.pdf (4,7 MB)

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 2 .pdf (2,6 MB)