Γνωριμία των παιδιών μεταξύ τους και με το χώρο του Νηπιαγωγείου

Γνωριμία των παιδιών μεταξύ τους και με το χώρο του Νηπιαγωγείου

Η γνωριμία των παιδιών μεταξύ τους και με το χώρο του νηπιαγωγείου είναι εξέχουσας σημασίας τόσο για την από κοινού διαμόρφωση των συνθηκών λειτουργίας της τάξης, όσο και για τη δημιουργία σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της τάξης συμβάλοντας στην ομαλή συμβίωση και στην ανάπτυξη θετικών σχέσεων ανάμεσα στα άτομα που την απαρτίζουν, με ότι αυτό συνεπάγεται. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της τάξης, φέτος δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στον "τομέα" της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η οποία θα συνεχιστεί καθ΄όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

 

2. Γνωριίμια με το χώρο και με τα παιδιά.pdf (886,6 kB)