Επιλέγοντας την περιοχή δράσης - γωνιά στο νηπιαγωγείο

Επιλέγοντας την περιοχή δράσης - γωνιά στο νηπιαγωγείο

Η επιλογή των περιοχών δράσης του μαθητή, πραγματοποιείται λίγο μετά την άφιξή του στο χώρο του νηπιαγωγείου. Στο νηπιαγωγείο μας η επιλογή αυτή συνοδεύεται από την επικόλληση του ονόματος του παιδιού στην περιοχή δράσης. Προτίνονται ιδέες για τη δημιουργία "περιοχών" με τη βοήθεια των clip art, οι οποίες προσφέρονται σε αφθονία στο διαδίκτυο.

 

περιοχές δράσης.pdf (1,8 MB)