Η Μίλι και η Μόλι στο Νηπιαγωγείο μας

Η Μίλι και η Μόλι στο Νηπιαγωγείο μας

Ένα διδακτικό σενάριο βασισμένο στις αρχές της συνεργατικής μάθησης. Βασίζεται στο βιβλίο " Η Μίλι, η Μόλι και η πρώτη τους μέρα στο σχολείο".

Επιλέχτηκε η χρήση Νέων Τεχνολογιών, καθώς το σχολείο διαθέτει Διαδραστικό πίνακα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η χρήση άλλων μεθόδων και τεχνικών. Επίσης, έγινε μια προσπάθεια να συνδεθεί η δημιουργία του παρουσιολογίου με το διδακτικό περιεχόμενο και να εκπέμπει ένα μήνυμα ομαδικότητας, αρχή στην οποία στηρίχτηκε. Επιδιώχθηκε να είναι λειτουργικό, ώστε να μην υπάρχουν ατέλειωτοι πίνακες αναφοράς χωρίς νόημα για τα παιδιά. Κατ΄αυτόν τον τρόπο το παρουσιολόγιο συνδέεται με την επιλογή της περιοχής δράσης του παιδιού (γωνιά).

 

Η Μίλι και η Μόλι στο 37ο Νηπιαγωγείο.pdf (700,2 kB)