Κανόνες της τάξης

Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση ανάμεσα στα άλλα, συντελλούν στη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος εικόνων. Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης μπορούν να συνθέσουν, σε συνεργασία με τους μαθητές ή μόνοι τους, κάρτες με κανόνες, περιοχές δραστηριοτήτων, κλπ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται οι Κανόνες του νηπιαγωγείου, που συντάξαμε με τα παιδιά, αλλά η τελική τους μορφή είναι της νηπιαγωγού.ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ.doc (423 kB)