Πολεμικό Μουσείο

Πολεμικό Μουσείο

Επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εϊναι γνωστό ότι το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης δεν έχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, παρά μόνο ξενάγηση. Μετά από άδεια των υπευθύνων του Μουσείου, εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση κατά το σχολικό έτος 2012 - 2013

Δόθηκε έμφαση κυρίως στην ανθρώπινη διάσταση και στις καθημερινές συνήθειες των στρατιωτών

 

2. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.pdf (1561806)