Φύλλα Αξιολόγησης για τις πρώτες ημέρες του σχολείου

Φύλλα Αξιολόγησης για τις πρώτες ημέρες του σχολείου

Αξιολόγηση δραστηριοτήτων και πρώτων ημερών στο νηπιαγωγείο: Ένα κατευθυντήριο εργαλείο να συλλέξουμε στοιχεία για τις εντυπώσεις του παιδιού και τα συναισθήματά του στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Την ιδέα την πήρα από διάφορες ιστοσελίδες.

 

Αξιολόγηση πρώτων ημερών.pdf (52529)

 

Πως πέρασα την πρώτη μέρα στο νηπ.pdf (40734)